Adatvédelem

Az Irat.hu Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

I, Általános rendelkezések

1, Ebben a tájékoztatóban az irat.hu internetes portált üzemeltető IP-Telekom Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10., Cg: 01-09-962358, a továbbiakban mint adatkezelő ) meghatározza azokat az adatvédelmi és adatkezelési szabályokat, amiket az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: PTK), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: Grtv.) foglalt rendelkezésekre tekintettel magára nézve kötelezőnek tekint.

2, Jelen tájékoztató az Adatkezelő weboldalát megtekintő felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének szabályait és elveit tartalmazza.

3, Ezen tájékoztató alapján az adatkezelő az IP-Telekom kft. aki tartalomszolgáltatásához kapcsolódóan biztosít informatikai szolgáltatást.

4, Tájékoztatónkban a felhasználó az, aki az irat.hu weboldalon, az Adatkezelő tartalomszolgáltatását igénybe veszi (megtekinti, belép a weboldalra), feliratkozik a hírlevélre, belép a támogatói klubba, vagy bármilyen egyéb Adatkezelő által közzétett promócióban részt vesz, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel.

II. A főtevékenység végzése során kezelt adatok köre

1, Az irat.hu weboldalra történő belépés  során kezelt adatok:

 • A belépés és kilépés során technikailag automatikusan keletkező egyes adatok a rendszer által a Felhasználó külön nyilatkozata vagy hozzájárulása és cselekménye nélkül rögzítésre-naplózásra kerülnek. Ezeket az adatok a szolgáltatás biztonságos működtetéséhez szükséges legrövidebb ideig kerülnek tárolásra, jellemzően 3 napnál rövidebb ideg, utána felülírásra, így törlésre kerülnek. Ezek az adatok jellemzően a böngészési adatok és látogatási paraméterek mint pl. az IP cím.
 • Az optimális megjelenéshez és szolgáltatáshoz a rendszer ún. cookie-kat helyez el a Felhasználó által használt böngésző eszközön. A cookie-k a biztonságosabb, magasabb színvonalú és személyre szabott szolgáltatás nyújtását biztosítja. A cookie-kat a Felhasználó a saját böngésző eszközén szabadon kezelheti, azaz letilthatja, korlátozhatja vagy törölheti őket igénye szerint. Az adatkezelő a saját tevékenysége által elhelyezett cookie-k nem gyűjtenek adatokat, a cookie-k a felhasználó böngésző eszközében hasznosulnak. A cookie-k a felhasználó böngésző eszközében határozatlan ideig vagy a felhasználó általi törlésig kerülnek eltárolásra.

2, Ezen pontban meghatározott személyes adatokat a törvénytől eltérő rendelkezések hiányában az Adatkezelő, az Adatékezőlőre vonatkozó jogi kötelezettségek céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából további hozzájárulás, külön Felhasználói hozzájárulás nélkül kezelheti, ha ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő soha nem köti össze egyéb olyan információkkal, amik lehetővé tennék az adatok mögött álló személy beazonosítását.

3, Hírlevél feliratkozás

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a hírlevél feliratkozáskor megadott e-mail címet és nevet. A hírlevél feliratozás csak a Felhasználó – ezen tájékoztatása szerinti- adatkezeléshez történő hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja, rendszeres hírlevél küldése a Felhasználónak. Az adatkezelés időtartama, a hírlevél küldés szolgáltatás időtartama, vagy a leiratkozás időpontja. A hírlevélről leiratkozni, a minden hírlevél alján elhelyezett leiratkozási linkre kattintatva lehetséges. A leiratkozáskor a megadott adatok törlésre kerülnek Az adatkezelő tovább nem tárolja azokat.

4, Az irat.hu támogatói klub

Az irat.hu elsődleges célja, hogy a magánszemélyek élet és cégek működése során szükséges minél több iratot, iratmintát, dokumentumot, nyomtatványt, sablont, mintát, valamint ezekhez kapcsolódó értékes információkat cikkeket és tudásanyagokat elérhetővé tegyen. Ennek hosszútávú biztosítás érdekében lehetőséget nyújt un. támogatói tagság előfizetésre, ezen a linken, a hozzá kapcsolódó Támogatói Tagság ASZF szerint.

Az un. támogatói tagság regisztráció köteles. A felhasználó az ldalon a támogatással együtt regisztrál, e-mail címe, Facebook vagy Google+ profilja megadásával, az adatkezeléshez hozzájárul. A kezelt adatok köre egyedileg változhat, azonban alapvetően a felhasználó nevére, email címére és esetlegesen számlázási címére korlátozódik. Az Adatkezelő a felhasználót a kezelt adatok köréről tájékoztatja. Az adatkezelés célja, az un. támogatói tagsággal kapcsolatos támogatói hozzáférési jogosultságok biztonságos nyújtása, a támogatói tagsággal kapcsolatos hírlevelek küldése, a tagsággal kapcsolatos új hírekről, szolgáltatásokról és iratokról. Az un. támogatói tagsághoz nyújtott új szolgáltatásokhoz teljesítéséhez eseti adatkezelési célok merülhetnek fel, melyről Adatkezelő a Felhasználót esetileg tájékoztatja. Az adatkezelés időtartam az un. támogatói tagság fennállásának időtartama, vagy a regisztráció törlésének időpontja. Az adatkezelő az un. támogatói tagság díjfizetésének módjától függetlenül nem gyűjti és tárolja a Felhasználók bankszámla számát és bankkártya adatait. A regisztráció törlése a rendszeren belül a felhasználói fiókban a Fiók törlésének kérése úrlap kitöltésével és beküldésével, vagy az [email protected] email-címre történő törlési szándékot rögzítő email elküldésével lehetséges. Törlés kérése esetén az adatokat az Adatkezelő törli, nem tárolja tovább.

5, Részvétel az irat.hu promóciókban.

A promóciók során amennyiben eseti adatkezelésre kerül sor, úgy arról, a hozzájárulás módjáról és tartalmáról esetileg tájékoztatja a Felhasználót az Adatkezelő.

6, Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Amennyiben a Felhasználó bármilyen formában (email, űrlap, telefon) kapcsolatfelvételt kezdeményez az Adatkezelővel, úgy tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát és az adott kapcsolatfelvétel céljából, az ahhoz szükséges ideig az adatokat kezeli. Az adatkezelő, a tartalomszolgáltatási és szerkesztési tevékenysége során a tartalom előállításában akármilyen (pl. forrás, hivatkozás…) közreműködő személyek adatait kezeli. Ebben az esetben a leggyakrabban kezelt adatok, a Név,  munkahely, beosztás, email cím, életkor, lakóhely illetve minden olyan adat ami arra utal, az érintett minként kapcsolódik a az előállított, szerkesztett anyaghoz. Adatkezelő időközönként felülvizsgálja az így kezelt adatokat és ha az adatkezelés célja megvalósult, vagy már szükségtelen az adatkezelés, akkor az adatokat törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke az adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig.

III. Egyéb tevékenységek során kezelt adatok

1, Az Adatkezelő üzletszerzés céljából felületet biztosít online hirdetéseknek. Az online-hirdetések kiszolgálásához médiahirdetés értékesítő, valamint webanalitika és hirdetés kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy Adatkezelő saját tevékenységében nem, azonban, a hivatkozott harmadik felek hirdetés személyre szabása és/vagy optimalizálása érdekéében adatokat gyűjthetnek és cookie-kat helyezhetnek el.

Az adatkezelő ezen egyéb tevékenységek során esetileg a megrendelőivel (hirdetők) közvetlenül van kapcsolatban (továbbiakban: Harmadik fél). Az egyéb tevékenységek keretében közzétett hirdetések weboldalon történő megjelenítéséhez, a megjelenések méréséhez megrendelőink a hirdetéskiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe. Ezen hirdetések további tervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használnak, melyben közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjtenek. Ismételten jelezzük, hogy Adatkezelő ezen egyéb tevékenységek során nem kezel személyes adatokat.

2, Jelen tájékoztató III. pontjában felsorolt személyes adatokat a törvénytől eltérő rendelkezések hiányában, az Adatkezelő a rá vonatkozó kötelezettségek teljesítése céljából, saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából, illetve üzletszerzési célból további külön hozzájárulás nélkül kezelheti, amennyiben a ezen érdekek a személyes adatok védelméhez fűződő jogi korlátozásokkal arányban áll.

3, Harmadik fél rendszeriben kezelt személyes adatok körében harmadik fél saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telheteőt megtesz, annak érdekében, hogy harmadik fél, a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

4, A következő pontokban a harmadik fél által végzett adatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységről szóló tájékoztatás olvasható. Felhasználó az Adatkezelő és/vagy harmadik fél által értékesített weboldalak használatával hozzájárul, a személyéhez kapcsolódó, jelen tájékoztatásban rögzített módon történő hasznosításhoz az alábbiak szerint:

A hirdetések megjelenítése során a hirdetéskiszolgáló rendszerek és a webanalitikai rendszerek a különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról oly módon, hogy cookie-kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek az adatok a következők lehetnek:

 • Böngésző beállításai és típusa
 • Operációs rendszer és az eszköz típusa
 • Süti (cookie) információk (pl. eszközök megkülönböztetésére, leiratkozásra, stb.).
 • IP cím
 • egyes eszközökön a böngészési előzmények és az oldalakon eltöltött idők alapján a Felhasználók szegmensekbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani.
 • földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok, amennyiben a felhasználó a böngészőben azt engedélyezte.

5, Harmadik felek adatkezelésének célja az egyéb szolgáltatások nyújtása üzletszerzés céljából az alábbiak szerint:

 • Online statisztika ami a weboldalak, hirdetők, számára fontos információkkal rendelkeznek, miszerint hány felhasználó látogatta meg a weboldalakat, látta a megrendelt hirdetéseket. Hasonlóan ezen okokból fontos harmadik feleknek, a látogatók weboldalon eltöltött ideje, a hirdetések megtekintésének és ráklikkezésének száma. Az online mérések során cookie-k segítségével lehet ezeket az információkat biztosítani a hirdetők, illetve azokat megrendelők számára. A hirdetési felületek értékesítése is ezen statisztikai adatok segítségével történik, így adatkezelő megoszt a médiaértékesítővel.
 • A Felhasználók hirdetésekkel történő túlzott zavarásának elkerülésének megelőzésére szintén cookie-k alkalmazásával van lehetőség, amikkel mérhető a hirdetések megjelenésének száma, a Felhasználó érdeklődése a hirdetés iránt (pl. nem kattint a hirdetésre), ezen adatok alapján kerül szabályozásra egy hirdetés megjelenésének a gyakorisága.
 • A Felhasználóknak relevánsabb hirdetés nyújtása a Felhasználó weboldal  látogatási és hirdetési klikkelés előzményeiből biztosítható.
 • Az adatok biztonsági okokból, hirdetési csalások, illetve valós idejű látogatói forgalom felderítésének céljából.

6, A 4. menüpontban leírt adatok minden esetben kizárólag, statisztikai, illetve hirdetés kiszolgálás hatékonysági és online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és harmadik felek soha nem kötik össze olyan információkkal, amely lehetővé tenné az adatok mögött álló személy beazonosítását. A felhasználók magánéletére vonatkozó adatok, mint pl. vallás, politikai irányultság… soha nem kerülnek semmilyen formában sem mérésre sem rögzítésre.

7, Felhasználónak lehetősége van saját böngészőjében a cookie-k tiltására és ily módon a fentiekben ismertetett adatkezelés megszüntetésére vagy korlátozására.

8, Webanalitika, hirdetés-kiszolgáló rendszerek.

Felhasználó az Adatkezelő weboldalának megtekintésével hozzájárul, az böngésző eszközéhez kapcsolódó információk jelen pontban meghatározott külső szolgáltatók által történő hasznosításához.

A szolgáltatás során az Adatkezelő a Google Inc.  Google Analytics és Google Adsense szolgáltatását használja. A Google Analytics cooke-kat használ a weboldal használatának elemzéséhez. A Google Adsense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt adatok, bele értve az IP cím is, a Google Inc. egyesült államokbeli szerverén tárolja. A Google Inc átadhatja az gyűjtött információkat a harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy Google Inc megbízásából harmadik fél dolgozza fel az adatokat. A Google Inc, a Google Adsense, Google Adwords remarketing keretében olyan látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, mely alapján Google Inc érdeklődési körön alapuló reklámot tesz elérhetővé más weboldalon. A nyomkövető cookie lehetővé teszi Google Inc számára, a weboldal látogató azonosítását más weboldalon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi honlapon érhető el.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást.

Adatkezelő a szolgáltatások biztosítására együttműködhet külső szolgáltatásokkal, amik a regisztrációt és online fizetési megoldásokat biztosítanak. Ezen együttműködések keretében személyes adatok (pl Ip cím, regisztrációs név, bankszámla szám, egyéb fizetési adatok). a külső szolgáltatók részéről harmadik félnek átadásra kerülhetnek. Ezen szolgáltatók a személyes adatokat saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint kezelik. Ilyen szolgáltatók lehetnek: Facebook Inc, Google inc, PayPal és a Barion Payment Inc.

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses viszonyban, vagy nem működik velük együtt azonban ettől függetlenül az irat.hu weboldalhoz hozzáférhetnek, így adatokat is gyűjthetnek a felhasználóról, melyek esetleg alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen szolgáltatók lehetnek: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd.,  Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC., LinkedIn Corporation.

IV Az adatkezelés célja és általános szabályai

1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:

 • Online tartalomszolgáltatás
 • Felhasználói kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevelek és információk, iratok továbbítása.
 • Felhasználói megkeresések kezelése
 • Egyedi esetekben promóciók szervezése, lebonyolítása,
 • Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

2, Az adatkezelő ebben a pontban leírtaktól eltérő célra nem használja a személyes adatokat.

3, Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását, hogy a weboldal használata során általuk közölt személyes adatok, illetve a generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. amely azonban  nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4, Az Adatkezelő személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatását igénybe veheti feltéve, hogy harmadik fél adatkezelése megfelel a jogszabályoknak. Felhasználó jelen szabályzat elfogadásával harmadik személy általi adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Kommentelés tekintetében adatkezelői tevékenységet végezhet a Discqus Inc (továbbiakban: Discqus).

V. Felhasználó jogai és kötelezettségei

1, Tájékoztatási jog

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az adatai Adatkezelő általi kezeléséről, valamint kérhet hozzáférést a kezelt adatokhoz.

A felhasználó ezen jogát az [email protected] email címre vagy az Adatkezelő mindenkori székhelyére ajánlott tértivevényes levélben történő küldésével gyakorolhatja.

Adatkezelő a fenti megkeresést akkor tekinti hitelesnek, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Email-ben csak a Felhasználó regisztrált email-címéről fogad el kérést az Adatkezelő.

A tájékoztatási kérés kiterjedhet a kezeléssel kapcsolatos minden információra, pl. az adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozókra…

2, Módosítási jog

A Felhasználó kérheti a kezelt személyes adatok javítását, módosítását. Az Adatkezelő az előző, V/1 -ban meghatározott feltételek szerint tekinti hitelesnek a beérkezett módosítási kérést.

3, Személyes adatok törlésének joga

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő rá vonatkozó személyes adatainak törlését.  A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadsághoz és tájékozódáshoz való jog céljából szükséges az adatkezelés, ha a személyes adatok kezelésre jogszabály lehetőséget ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelemhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve annak indokát. Adatkezelő törlési kérés esetén is az V/1.-ben meghatározottak szerint beérkezett megkeresést tekinti hitelesnek.

4, Személyes adatkezelés korlátozási joga

Felhasználó jogosult az adatok kezelésének korlátozására ha vitatja a kezelt adatok pontosságát, vagy jogellenesnek tartja az adatkezelést, de nem kéri az adatok törlését. A korlátozás akkor is kérhető ha az adatkezelési ok megszűnt de Felhasználó igényli az Adatkezelő általi adatkezelést jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelemhez.  A korlátozás iránti kérelmet az V/1-ben meghatározottak szerint tekinti csak hitelesnek Adatkezelő.

5, Személyes adatok átadásának és továbbításának kérése

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.  A Felhasználó ezen kérelmét, az V/1-ben meghatározottak szerint tekinti csak hitelesnek Adatkezelő.

6 Határidők

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a beérkezéstől száímtott 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az 1-5 pontok alapján hozott intézkedésről.

7. Panaszhoz való jog

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8. Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

VI Egyéb rendelkezések

1, Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

3, A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

KOMMENTELÉSI SZABÁLYOK

2016. január 21. napjától tilos az alábbi tartalmú hozzászólások (kommentek) elhelyezése az oldalon megjelenő cikkek alatti kommentfelületen:

 • személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások
 • gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
 • jogsértő tartalmú hozzászólások
 • szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 • erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép-vagy videofelvételt is
 • más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
 • visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
 • számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
 • olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
 • nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
 • spamet tartalmazó hozzászólás, ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése (akár különböző cikkek alatt is)
 • más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások
 • 2 MB méretet meghaladó képeket, csatolmányokat tartalmazó kommentek

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bármely kommentet/hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, ne engedjen a irat.hu felületein megjelenni, valamint, hogy bármely már megjelenített hozzászólást indoklás nélkül eltávolítson. Az Adatkezelő úgy is határozhat, hogy a szabályokat be nem tartó kommentelő a továbbiakban nem kommentelhet az oldalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
Lájkolj minket:Már lájkoltál? Akkor bezárhatod